1. Ročník

Výukové materiály a tematický plán – 1. ročník

Školní rok 2023/2024.

V prvním ročníku se v současnosti vyučuje předmět ICT dle školního vzdělávacího programu. Hodinová dotace činí 2h  týdně.

Hodnocení probíhá formou samostatných prací, písemných testů a ústního zkoušení. Důraz je kladen na nabytí praktických dovedností při využívání výpočetní techniky.

Probíranou látku si žáci zapisují do sešitu, tyto materiály jsou doplňkové.

On-line nástroje

Koronavirová epidemie, která nás postihla na jaře 2020, a v následujících dvou letech zapříčinila rok práce v režimu home office, nás naučila pracovat online. I poté, co epidemie pominula, se nám následující nástroje nepochybě hodí.

Nástroje Google Workspace, www.google.com

Učitelé i žáci mají účet ve formátu jmeno.prijmeni@bp-akademie.cz. Tento účet mu dovoluje přistupovat neomezeně ke všem online nástrojům Google. Klíčové nástroje jsou:

 • Disk – úložiště souborů, editor textu, tabulek, prezentací
 • Hangouts – telefonování a videohovory
 • Meet – hromadné prezentace, konference
 • Classroom / Učebna – vyučované předměty, úložiště materiálů, testy

Bakaláři

Ať už na webu nebo jako aplikace v mobilu, žák vidí rozvrh hodin, zadané úkoly, absenci, prlběžné hodnocení. Adresa pro BPA Brno.

Shrnutí

najdete v této  prezentaci.

[2h]

Úvod

 • provozní řád učebny výpočetní techniky
 • organizace školní počítačové sítě
 • co je to hardware, software
 • historie výpočetní techniky –  prezentace
 •  krátký film o šifrovacím přístroji Enigma
[2h]

Základní pojmy výpočetní techniky

 • informatika
 • informace (objem, bit, bajt, násobky)
 • síť
 • LAN, WAN, internet –  popis

[2h]

Organizace dat

 • soubor, složka, adresář
 • název souboru a jeho tvorba, přípona souboru
 • typy souborů, nejběžnější přípony

[2h]

Číselné soustavy

 • dvojková soustava
 • šestnáctková soustava
 • převody mezi soustavami –  prezentace

[3h]

Internet

 • jak globální síť funguje –  krátký film
 • uzel, spoj
 • služby (WWW, e-mail, chat, …)
 • co je to URL
 • koncepce klient – server
 • bezpečnost internetu
 • e-mail a jeho náležitosti
 • vyhledávání informací – prezentace
 • relevance informace, citace zdrojů
 • autorská práva k informacím

[4h]

OS Windows

 • základní pojmy
 • zapnutí a vypnutí
 • ovládání
 • průzkumník
 • klávesové zkratky
 • ikony, zástupci
 • schránka (clipboard)
 • drag & drop
 • standardní programy ve Windows
  • Notepad
  • Wordpad
  • Malování
  • Kalkulačka
 • licence softwaru (freeware, shareware, OEM, krabicová verze)
 • jiné operační systémy

Shrnutí je  zde.

[2h]

Hardware

 • von Neumannovo schema
 • vstupy, výstupy, paměť, řadič, aritmetická jednotka
 • jak funguje program
 • komponenty PC v příkladech
 • paměti
 • rozdělení z různých hledisek
  • typy
  • trvalé ano/ne
  • rychlost
  • kapacita

Prezentace o hardware.

 Výroba polovodičových čipů.

Video firmy TSMC –  výroba polovodičových čipů (anglicky).

Video firmy Gigabyte –  výroba základní desky PC (anglicky).

[4h]

Počítačové sítě

[4h]


            P O L O L E T Í


Obrázky

Komprese dat

 • k čemu komprese dat slouží
  • redukce objemu dat
  • archivace
 • ztrátová komprese
 • bezeztrátová komprese
 • příklady komprimovaných souborů

Podrobnosti jsou v  prezentaci.

[2h]

Kryptografie

Témata, diskutovaná v této kapitole:

 • hesla a jejich ukládání
 • pravidla pro tvorbu a užití hesel
 • symetrická šifra
 • šifrování komunikace
 • digitální podpis, certifikát
 • elektronické bankovnictví

Podrobnosti jsou  zde.

 Krátký film o přístroji Enigma podtrhuje, jak důležitým oborem kryptografie je.

[2h]

Textový editor – Microsoft Word

 • základy ovládání, práce se soubory
 • formát stránky, rozměry, záhlaví, zápatí
 • styly – nadpis, normální text, písma, …
 • odstavce, zarovnávání odstavců
 • tabulky
 • odrážky
 • vkládání obrázků
 • barva textu a pozadí
 • použití schránky OS Windows
 • automatická pole – číslo stránky, obsah

Kapitola I – základy.

Kapitola II – styly, tabulky, obrázky.

Kapitola III – obsah, odkazy, revize.

Cílem je, aby student dokázal vytvořit kvalitní vícestránkový dokument jako např. návod k použití, životopis, referát, prezentaci bez multimediálního obsahu, apod.

Aby dokument vypadal pěkně, nezapomínejme na typografická pravidla. Jiný pěkně zpracovaný popis naleznete zde.

Ve výuce pracujme s verzí Microsoft Word 2019. Vzhledem k tomu, že žáci často pracují z domova, doporučuji využít LibreOffice Writer, který je zdarma. Má schopnosti obdobné jako Microsoft Word.

V poslední době se zlepšují možnosti editace dokumentů pomocí on-line editorů, např. Word Online nebo Google Disk. Dokumenty, které takto vytvoříme, jsou uloženy v tzv. cloudu, tedy na vzdáleném serveru. Takto uložené dokumenty jsou hůře zabezpečené, ale naopak umožňují, aby s nimi pracovalo více lidí současně.

[12h]

Základy digitální fotografie

 • jak funguje digitální fotoaparát
 • co je to expozice, clona, ISO citlivost
 • jaké jsou pracovní režimy fotoaparátů
 • co je to vyvážení bílé
 • nejčastější chyby fotografů

Krátká prezentace je    zde.

[3h]

Digitální stopa

Vše, co o vás ví, si přečtěte    zde.

[2h]